Biuro Obsługi Klienta

tel./fax: +48 (12) 263 00 23

Door to Door Marketing

Door to Door Marketing jest precyzyjną i najpewniejszą formą dotarcia do grupy docelowej konsumentów, nadającą się praktycznie do każdego typu produktu i usługi.

Marketing d2d umożliwia:
- sprzedaż produktów
- sprzedaż usług
- zawieranie umów
- dystrybucję próbek produktów
- kolportaż ulotek i materiałów promocyjnych
- przeprowadzenie audytu klientów

Korzyści:
- sprawne dotarcie do grupy docelowej
- rzetelna kalkulacja cenowa
- korzystna relacja kosztów względem nakładów

Zobacz case-study